fbpx
Shopping Bag
0
  • No products in the cart.

Posts by:

博客線 生活站 生活線 美容站

今日ONE N A HALF 唔係想同大家講barber shop,而係想寫下髮油 pomade。Barber 剪得你個頭再好,你唔用髮油咁都未算係一個出色嘅油頭。

博客線 感情站 感情線

踏進二月,氣溫稍降,終於讓我隱約嗅到冬天的氣息。

博客線 時裝站 時裝線 生活站 生活線 美容站 美容線

從小到大,我對髮型都有一份執著。

Login

Create an account

Lost your password?