fbpx Skip To Content
Shopping Bag
0
  • No products in the cart.

All posts tagged: 優惠

飲食線

尖沙咀一間飲品店新開張,推出了不少限定優惠,經過的話可以去買買呢~

玩樂線 生活線

等了這麼久,終於等到有免費入場的機會,1月份指定時段免費入場…

甜品站 飲食線

HäagenDazs優惠 回來了,即將推出一連10日的買一送一優惠…

甜品站 飲食線

又有買一送一優惠!Häagen-Dazs與iBakery合作,推出雪糕優惠…

飲食線

麥當勞的$10優惠又回來了,但這次只限下午茶時間…

甜品站 飲食線

Häagen-Dazs於周末推出雪糕買一送一優惠,又要去買了!

玩樂線 生活線

香港人先有嘅專屬優惠,$40海洋公園入場,大小同價,一人仲可以買4張!

生活線

就到新年優惠特別多,西九龍溜冰場就推出了超抵價溜冰,於指定時間內溜冰最平$20,約朋友去玩吧!

甜品站 飲食線

有沒有12月份生日的朋友呢?粒粒雪糕最近在其社交平台公布最新優惠,有免費粒粒雪糕呢!

日本菜 生活線 飲食線

大家食咗開Sem飯未呢?未嘅可以去食,食咗嘅可以再食,事關又有壽司、刺身半價優惠!

文章導覽

Login

Create an account

Lost your password?